FAQ

1.

Evropska digitalna agenda želi ponovno zagnati evropsko gospodarstvo in pomagati evropskim državljanom in podjetjem, da bi dobili največ iz digitalnih tehnologij. Je prva od sedmih vodilnih pobud v okviru strategije Evropa 2020, katere cilj je zagotavljanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti.

2.

Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov, skrajšano ESA 95 ali včasih 1995 ESA, ki zbira primerljive, posodobljene in zanesljive informacije o strukturi in razvoju gospodarstva v državah članicah EU in njihovih regijah.

3.

Študija izvedljivosti pove, ali je določen projekt izvedljiv glede na tržno in finančno situacijo, in investitorju pomaga pri odločitvi za naložbo. Če študija pokaže, da je projekt izvedljiv, postane osnova za pripravo izvedbenega projekta, to je operativnega projekta. Študija izvedljivosti je sestavljena iz analize trga, tehnološko-tehnične analize, analize lokacije, organizacijske analize in analize gospodarskih in finančnih kazalnikov, itd. Zbrane informacije se nato uporabi za oceno izvedljivosti in učinkovitosti, to je upravičenosti izvedbe določenega investicijskega projekta.

4.

LTE je kratica za izraz trajnostni razvoj (Long Term Evolution) - odobren standard za prihodnjo (4G) generacijo mobilnega širokopasovnega dostopa prek radijskih valov. LTE je bil razvit kot dolgoročna alternativa DSL, kabelskim in drugim žičnim oblikam interneta.

5.

Storitve splošnega gospodarskega pomena (SGEI) so gospodarske dejavnosti, ki jih javni organi štejejo kot izjemno pomembne za državljane, in ki se ne bi mogle izvajati (ali pa bi se izvajale pod drugačnimi pogoji), če ne bi bilo javnega posredovanja. Taki primeri so prometna omrežja, poštne storitve in storitve socialnega varstva.

6.

518 mio od skupaj 821 mio prebivalcev (kar predstavlja 63,2% prebivalstva) vsakodnevno uporablja internetne storitve.


Vir: http://98.139.236.92/search/srpcache?ei=UTF-8&p=broadband+i n+Europe&type=ds_121_498&param1=sid%3D498%3Aaid%3D121%3Aver%3D12521%3Atm%3D308%3Asrc%3Dds%3Alng%3Dcs%3Aitype%3Da&hsimp=yhs-default&hspart=aztec&u=http://cc.bingj.com/cache.aspx?q=broadband+in+Europe&d=4899399350223821&mkt=en-US&setlang=en-US&w=YPa7oR5cLGKz_VLadZ8o1p3sNz2mzeFU&icp=1&.intl=us&sig=pBCMZ_MVqHpcemrW0t67rQ

Contact us

Ljubljana

Ljubljana

ICT Technology Network Institute

Phone:
(386) 59 377 772

E-mail:
nina.sega@ict-slovenia.net

Contact person:
Nina Sega