Новини

Брисел - Презентација за Пилот Проектот

9.12.2014

Брисел - Презентација за Пилот Проектот

На 9ти декември во Брисел, Центарот за Управување со Знаење го презентираше пилот проектот за Македонска Каменица. .
...

Повеќе

Инфоден

27.11.2014

Инфоден

Инфоден

Повеќе

Втор Национален PPP4Broadband Тренинг Ден

24.11.2014

Втор Национален PPP4Broadband Тренинг Ден

Тhe Center for Knowledge Management organised the 2nd National Training Day for the PPP4Broadband project on November 24th, 2014, at Skopje, at...

Повеќе

Контактирајте не

Skopje

Skopje

Center for Knowledge Management (FYROM)

Телефон:
(389) 70 60 60 60

E-mail:
andrijana.bd@knowledge-center.org

Контакт лице:
Andrijana Bogdanovska