Završna konferencija u Briselu

12.8.2014

Zadovoljstvo nam je da Vas informišemo u vezi zajedničke Završne konferencije, čije mesto će konačno biti i najprikladnije- Brisel. Održaće se u novembru ove godine. Mi smo u fazi pripreme i organizacije celog događaja. Konferencija će se održati 9. decembra 2014. godine u prostorijama at the BTC Conference Center - Espace Jacqmotte, 139, Rue Haute.

Ova konferencija će biti organizovana kao međunarodna manifestacija koja će okupiti ključne SEE stručnjake u projektnom području kako bi razgovarali rezultatima projekta i pratili aktivnosti. PPP4Broadband partneri će predstaviti rezultate i koristi projekta za sve zainteresovane strane.

Kontakt

Novi Sad

Novi Sad

Vojvodina ICT cluster

Telefon:
(381) 69 121 1271

E-mail:
marija.stancu@vojvodinaictcluster.org

Kontakt osoba:
Marija Stancu